Fabrikanten

Adverteren

Verzenden Retourneren


De goederen/produkten worden opgestuurd naar het adres dat wordt opgegeven bij de bestelling als leveringsadres (thuisadres of ander adres).

Uiteraard stelt de verkoper alles in het werk om binnen een zo kort mogelijke termijn de producten te leveren.

Door de grote verscheidenhied aan produkten hebben wij niet altijd alles op voorraad,doch wij doen er echter alles aan deze zo snel mogelijk te leveren.

Op de website vermelde levertijd is echter indicatief en kan niet als bindend beschouwd worden

Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan een bijkomende termijn worden afgesproken tussen koper en verkoper.

Bij ontstentenis van bijkomende termijn wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden en zal de verkoper de eventueel ontvangen betaling binnen de 30 dagen terugbetalen.

Verzakingsrecht

Het verzakingsrecht is enkel van toepassing voor de aankoop via de webshop door natuurlijke personen of rechtspersonen die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, deze producten verwerven of gebruiken.

De Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, laat de consument toe om binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te berichten dat hij van de verkoop afziet.

De goederen moeten dan binnen dezelfde termijn op kost van de koper in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon teruggestuurd worden naar:

Capino BVBA

Vanackerestraat 41

8560 Wevelgem

Onvolledige, beschadigde verpakkingen worden niet terug genomen, alsmede bevuilde of reeds gewassen goederen (kledij)

Alles wat betrekking heeft tot sportvoeding wordt niet teruggenomen.

Ten laatste 30 dagen na aanvaarding van de terugzending zal de verkoper de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten van levering.

Ex artikel 80 §4 Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, is het verzakingsrecht niet van toepassing op :

De levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen,

De levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken.

 

Tarief verzending

 

Verzending in belgie is onder vast tarief van 4,95 € per pakket met een maximum gewicht van 5 kg.

Bij pakketten met een hoger gewicht dan 5 Kg wordt de verzendingskost bij bevestiging van verkoop in de mail meedegedeeld.

Gratis verzending vanaf 350,00 € en maximum gewicht van 5 kg.

Indien de koper een bestelling via KIALA aanvaardt (afhaling in een kiala punt in de omgeving van het door de koper opgegeven adres) bedraagt de verzendingskost 3,00€

 

Verzending naar nederland is steeds op aanvraag en wordt bepaalt door grote en gewicht.HomeHome

Winkelwagen  

Uw winkelwagen bevat geen producten.

CAPINO op FACEBOOK

Aanbiedingen

Er zijn op dit moment geen aanbiedingen

Nieuwe producten

Er zijn op dit moment geen nieuwe producten